Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Youtube
0800 135 955

KOLAUDÁCIA

Pri výstavbe domu na kľúč pre klientov ponúkame súčinnosť pri kolaudácii.

V rámci našich komplexných služieb pre zahájenie kolaudačného konania Vám zabezpečíme všetky potrebné doklady a podklady súvisiace s našou výstavbou domu na kľúč a následne sa ho súčinne zúčastníme až po vydanie rozhodnutia o užívaní stavby.

Čo potrebujete ku kolaudácii?:

  • Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby
  • Súhlas na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky (kotol, krb)
  • Povolenie zriadenia zjazdu z miestnej komunikácie na pozemok
  • Kópiu stavebného denníka, ktorý sme viedli počas výstavby.
  • Spracovanie výkresov zmien počas výstavby, príp. projektu skutočného vyhotovenia stavby
  • Zameranie skutočného osadenia stavby, ktoré vypracuje geodet po dokončení stavby
  • Revízne správy o odskúšaní a bezchybnosti všetkých inštalácií

Kolaudácia je proces, ktorým sa rodinný dom po dokončení oficiálne uvedie „do života“. Dokončenú stavbu je možné riadne užívať iba po “Kolaudačnom rozhodnutí”, ktoré vydáva ten istý stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie.

Po začatí kolaudačného konania, kolaudačná komisia skúma, či bola stavba zrealizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie a či boli dodržané všetky podmienky určené územným plánom, územným rozhodnutím a stavebným povolením.

Po potvrdení všetkých skutočností, a pokiaľ sa nezistia väčšie nedostatky, vydá stavebný úrad v zákonnej lehote kolaudačné rozhodnutie.

 

Domy na kľúč Euroline

Výstavba rodinného domu na kľúč nebola nikdy jednoduchšia. S Euroline máte „VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU“.

Od financovania, výberu projektu, vybavenia stavebného povolenia, cez výstavbu, až po kolaudáciu. Postavíme Vám HRUBÚ STAVBU, HOLODOM alebo DOM NA KĽÚČ.

 

 

Kontakt VÝSTAVBA

Ing. Drahoslav BIELČIK

Bielcik-kontaktCertifikát stavbyvedúci

+421 904 345 008
vystavba@eurolineslovakia.sk

 

Kontakt FINANCOVANIE

Michal FOJTÍK

Fojtik-financovaniecerifikat_financovanie

+421 908 388 325
financovanie@eurolineslovakia.sk

 

O nás

Spoločnosť EUROLINE SLOVAKIA s.r.o. vznikla v roku 1995 a vypracovala sa na najväčšieho dodávateľa projektov rodinných domov na Slovensku a medzi lídrov patrí aj v Českej republike.

V súčasnej dobe ponúkame aj výstavbu domov na kľúč v Bratislave a okolí ...

viac-info-white