Čo všetko ovplyvňuje výber rodinného domu - časť 1.

Čo všetko ovplyvňuje výber rodinného domu - časť 1.

18. 02. 2010

Čo všetko ovplyvňuje výber rodinného domu - časť 1.

Veľkú rolu pri výbere projektu rodinného domu zohráva pozemok, na ktorom daný rodinný dom bude stáť. V prípade, že pozemok už máte, musíte dom vyberať už podľa podmienok, ktoré z daného pozemku vyplývajú. V prípade, že pozemok ešte nemáte – máte šancu nájsť si taký pozemok, ktorý sa bude zhodovať s Vašimi predstavami o rodinnom dome.

Pri výbere potrebujete zohľadniť platnú legislatívu v oblasti, kde budete stavať – regulatívy a nariadenie obce, ktoré prevažne vyplývajú z územného plánu obce. Regulatívy obce môžu určovať koeficient zastavanosti, čo je číslo, ktoré vyjadruje percentuálny podiel zastavanej pôdorysnej plochy stavby prvého podlažia z celkovej plochy pozemku. Je to vlastne vonkajší obrys obvodových stien a obvodového plášťa. Ďalším určujúcim faktorom je uličná čiara, ktorá určuje hranicu zástavby vzhľadom na komunikáciu. Rovnako ovplyvňuje voľbu domu aj stavebná čiara, ktorá určuje hranicu zástavby vzhľadom na hranice pozemku. Minimálna vzdialenosť medzi rodinnými domami, ak je medzi nimi voľný priestor musí byť 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. Jednotlivé podmienky, ktoré ovplyvnia výber vášho domu Vám poskytnú na príslušnom stavebnom úrade, kde budete žiadať o stavebné povolenie.

Vyberáme pre vás

Posledné realizované stavby

Všetky referencie

Prečo stavať
s nami?

10
Ročná
záruka
27
Ročné
skúsenosti
28
Ocenených
projektov
1200
Ponúkaných
domov
Mgr. Renáta Jančovičová Financovanie 0905 309 536 financovanie@eurolineslovakia.sk
Ing. Drahoslav Bielčik výstavba 0904 345 008 vystavba@eurolineslovakia.sk
Ing. Jaroslav Herceg projektový manažér 0905 648 726 herceg@eurolineslovakia.sk
Euroline Bezplatná infolinka 0800 135 955 info@euroline.sk