Žumpa, septik alebo ČOV? Porovnali sme ich za vás

Žumpa, septik alebo ČOV? Porovnali sme ich za vás

14. 06. 2022

Žumpa, septik alebo ČOV? Porovnali sme ich za vás

Odpadové vody, teda všetka použitá voda, sú odvádzané cez kanalizáciu. Nie každý má však prístup ku kanalizačnej sieti. V takomto prípade máte možnosť vybrať si, či sa rozhodnete pre žumpu, septik alebo ČOV.

Žumpa je najbežnejšie riešenie

Plastová, sklolaminátová alebo betónová žumpa je podzemná vodotesná nádoba. Žumpa slúži len na uskladnenie odpadových vôd do ich vývozu špeciálnym fekálnym vozidlom. Strop žumpy musí byť zhotovený nepriedušný, aby nedochádzalo k vnikaniu dažďovej vody. Presné vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov určuje norma.

kvapka vody

Veľkosť nádrže je podmienená počtom osôb, ktoré žijú v dome. Napríklad pre rodinný dom s 3 až 6 členmi v domácnosti odporúčame žumpu s objemom 10 alebo 12 m3. Stavebné povolenie na žumpu potrebujete vtedy, keď je hlbšia ako 3 m a jej rozloha je väčšia ako 25 m2. V opačnom prípade postačí na stavebnom úrade podať iba ohlásenie drobnej stavby.

Výhody:

 • Považuje sa za najlacnejšie riešenie.
 • Jednoduchá inštalácia pre novostavby bez dostupnej kanalizácie.
 • Ideálna ku chatám a rekreačným objektom.
 • Nepotrebujete povolenie na vypúšťanie odpadových vôd.
 • Môžete si zvoliť z viacerých tvarov i materiálov.

Nevýhody:

 • Na zriadenie žumpy väčšinou potrebujete stavebné povolenie.
 • Je potrebné dodržať určitú vzdialenosť od budov a vodných zdrojov.
 • Obsah žumpy sa nesmie voľne vypúšťať.
 • Vyššie náklady na pravidelný vývoz.
 • Musíte k nej zabezpečiť dobrý prístup kvôli vyprázdňovaniu a čisteniu.

Tip: Chystáte sa stavať rodinný dom? S EUROLINE to bude ľahšie a výhodnejšie

Septik je stavebne i prevádzkovo nenáročný variant

Septik je stavebne aj prevádzkovo nenáročná krytá prietoková nádrž s pevným vekom umiestnená v zemi. Využíva sa na zhromažďovanie odpadových vôd, avšak na rozdiel od žumpy ich následne čiastočne čistí anaeróbnymi procesmi (účinnosť čistenia je cca 60 %). Ich funkciu však môžete vylepšiť pomocou biologického zemného filtru. Po vyčistení sú vody vypúšťané do povrchových (potok, rieka) alebo podzemných vôd, prípadne do kanalizácie.

umývanie riadu

Úlohou septiku je okrem zhromažďovania aj odsedimentovanie splaškov. Prostredníctvom priehradiek je nádrž rozdelená na dve až tri postupne pretekajúce komory, kde sa hromadí kal. Čím viac komôr septik má, tým je účinnejší. Do každej komory musí byť umožnený prístup na vyberanie usadeného a vyhnívajúceho kalu.

Výhody:

 • Prevádzka septiku vyžaduje oveľa menej úsilia ako žumpa.
 • Septik je možné napojiť na kanalizáciu alebo do podzemných, prípadne povrchových vôd.
 • Na rozdiel od žumpy dokáže septik rozkladať látky anaeróbnymi procesmi.
 • Nepotrebujete pripojenie na elektrickú energiu.
 • Usadený kal stačí odstrániť približne raz ročne.

Nevýhody:

 • Ide o pomerne finančne náročné zariadenie.
 • Septik nie je veľmi vhodný pre rodinné domy s viacerými obyvateľmi.
 • Nakoľko ide o vodnú stavbu, okrem stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia je potrebné aj povolenie na nakladanie s vodami (vypúšťanie odpadových vôd).
 • Musíte počítať s tým, že septik nedokáže prečistiť odpadové vody dokonale.
 • Do každej komory musí byť umožnený prístup na vyberanie usadeného a vyhnívajúceho kalu.

Čistička odpadových vôd

Domová čistička predstavuje najsofistikovanejší spôsob likvidácie odpadových vôd. V skutočnosti je to modernejšia náhrada žúmp a septikov. Aj keď sa ČOV spočiatku zdá ako veľká investícia, časom sa určite oplatí. Produktom čistenia vody v domovej ČOV je vyčistená voda a aktivovaný kal. Vyčistenú vodu môžete na výstupe z ČOV zachytávať do zbernej nádoby a použiť na zalievanie všetkých zelených plôch v záhrade, s výnimkou tých, na ktorých sa pestuje konzumná zelenina.

nádrž septiku

Prebytočnú vodu môžete odvádzať do potoka alebo do zeme. Baktérie v ČOV totiž rozkladajú nečistoty vo vode až s 97 % účinnosťou. Ak vyčistenú vodu nevyužijete, môžete ju vsakovacími objektmi vypustiť do zemného podložia. Domová čistička odpadových vôd je vhodná pre trvalo obývané budovy (rodinné domy), ktoré nie je možné pripojiť na kanalizáciu.

Výhody:

 • Oproti septiku je ekologickejšia a účinnejšia.
 • Kvalita čističkou vyčistenej vody je neporovnateľne vyššia, môžete ju využiť v dome či v záhrade – na splachovanie, pranie, polievanie trávnika, umytie auta.
 • Kal z čističky odpadových vôd stačí odčerpať, kompostuje sa a funguje ako výborné hnojivo na záhradu.
 • ČOV je finančne výhodnejšia alternatíva oproti klasickému septiku.
 • Vysoká účinnosť čistenia bez potreby následnej úpravy odpadovej vody.

Nevýhody:

 • Pri čističke musíte rátať s vyššou obstarávacou cenou.
 • ČOV predstavuje vodnú stavbu, na ktorú potrebujete stavebné povolenie z odboru starostlivosti o životné prostredie na príslušnom okresnom úrade.
 • Pri domácej ČOV musíte pamätať na pravidelný servis.
 • Na prevádzku čističky odpadových vôd je potrebná elektrická energia.
 • Do čističky sa nesmú vypúšťať odpadové vody s obsahom dezinfekčných prípravkov napríklad na báze chlóru, ktoré by usmrtili všetky čistiace kultúry v čističke.

Tip: Oplatí sa šetriť na stavbe domu? Áno, ak viete, kde a ako

Vyberáme pre vás

Posledné realizované stavby

Všetky referencie

Prečo stavať
s nami?

10
Ročná
záruka
27
Ročné
skúsenosti
28
Ocenených
projektov
1200
Ponúkaných
domov
Mgr. Renáta Jančovičová Financovanie 0905 309 536 financovanie@eurolineslovakia.sk
Ing. Drahoslav Bielčik výstavba 0904 345 008 vystavba@eurolineslovakia.sk
Ing. Jaroslav Herceg projektový manažér 0905 648 726 herceg@eurolineslovakia.sk
Euroline Bezplatná infolinka 0800 135 955 info@euroline.sk