Majitelia rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie pozor! Štát opäť ponúka štedré dotácie na rodinné domy.

Majitelia rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie pozor! Štát opäť ponúka štedré dotácie na rodinné domy.

31. 05. 2020

Majitelia rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie pozor! Štát opäť ponúka štedré dotácie na rodinné domy.

Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andrej Doležal 18. mája 2020 vyhlásil v poradí už druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie z rozpočtovej kapitoly ministerstva.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR tak aj napriek náročným časom ktoré práve žijeme prejavilo záujem pokračovať s takýmto typom podpory. Tentoraz to však chce urobiť s prihliadnutím na disponibilné finančné zdroje, personálne kapacity na spracovanie žiadostí a na poznatky získané v súvislosti s podávaním žiadostí v rámci prvej výzvy.

Na dotácie pre rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie ministerstvo vyčlenilo spolu 1,6 milióna eur. Matematika je teda jednoduchá, príspevok na rodinné domy A0 vo výške 8 000 eur bude môcť po splnení podmienok získať 200 žiadateľov. Žiadosti o príspevok bude možné predkladať prostredníctvom elektronického formulára dostupného na webovom portáli www.byvajteusporne.sk od 1. júla 2020 od 8:00 hod do 30. septembra 2020 alebo do naplnenia spomínaného limitu 200 žiadostí.

Byť dôkladný sa oplatí

V prvom kole pri 4 miliónovom rozpočte mohlo príspevok získať až 500 vlastníkov nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie, ale pre rôzne pochybenia zo strany žiadateľov sa k príspevku napokon reálne dostalo iba 397 z nich. Ak teda chcete byť pri podaní žiadosti o príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie úspešní, využite zostávajúci čas na naštudovanie si podmienok poskytnutia dotácie. A to nielen preto, že v porovnaní s prvou výzvou došlo k čiastočným úpravám. Aj tie však samozrejme stoja za pozornosť, pretože právoplatné kolaudačné rozhodnutie musí byť po novom vydané najskôr dva roky pred rokom podania žiadosti (ak sa žiadosť podáva v roku 2020, právoplatné kolaudačné rozhodnutie musí byť vydané v rokoch 2018 až 2020)

Spresnila sa zároveň aj podmienka, ktorá upravuje financovanie prác rodinného domu. Príspevok na rodinný dom bude možné poskytnúť len vtedy, ak na rodinný dom vrátane jeho technického systému nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona, ďalej podpora podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, či verejné prostriedky alebo finančné prostriedky Európskej únie v rámci podporných programov (Zelená domácnostiam). Viac informácií, vrátane postupu pri podávaní žiadosti nájdete na vyššie spomenutom portáli.

Tip: Realizujeme hrubé stavby, holodomy a domy na kľúč. Prezrite si štandardy jednotlivých stavieb a rozsah výstavby.

Vyberáme pre vás

Posledné realizované stavby

Všetky referencie

Prečo stavať
s nami?

10
Ročná
záruka
27
Ročné
skúsenosti
28
Ocenených
projektov
1200
Ponúkaných
domov
Mgr. Renáta Jančovičová Financovanie 0905 309 536 financovanie@eurolineslovakia.sk
Ing. Drahoslav Bielčik výstavba 0904 345 008 vystavba@eurolineslovakia.sk
Ing. Jaroslav Herceg projektový manažér 0905 648 726 herceg@eurolineslovakia.sk
Euroline Bezplatná infolinka 0800 135 955 info@euroline.sk