Nepremeškajte poslednú možnosť kúpy projektu domu s energetickou triedou A1

Nepremeškajte poslednú možnosť kúpy projektu domu s energetickou triedou A1

30. 07. 2020

Nepremeškajte poslednú možnosť kúpy projektu domu s energetickou triedou A1

Určite ste už počuli o tom, že nároky na tepelno-technické ukazovatele sa zvyšujú. To znamená, že energetickú triedu A1, ktorá je povinná pre novostavby až do konca roka 2020, nahradí prísnejšia energetická trieda A0. Táto sa vyznačuje takmer nulovou potrebou primárnej energie (najviac do 54kWh/m² za rok). Pozrime sa teda spolu na to, čo to vlastne znamená.

Čo je to energetická certifikácia budov

Základom energetickej certifikácie novostavby, resp. budovy, je  výpočet jej energetickej hospodárnosti vytvorený na základe spotreby energie. Výsledkom tohto výpočtu je zaradenie stavby do príslušnej energetickej triedy. Energetický certifikát sa vystavuje po dokončení budovy. Zohľadňuje, ako bola budova naprojektovaná, ale aj to, ako bola naozaj postavená.

Predstavuje prvé hodnotenie spotreby energie v budove z komplexného i právneho pohľadu. Zároveň ide o povinnú záležitosť, vyžadovanú stavebným úradom pri kolaudácii. Energetický certifikát budovy slúži ako nástroj na hodnotenie a porovnávanie domov z hľadiska spotreby energie.

Prísnejšie požiadavky na spotrebu energie

Hodnotenými miestami spotreby energie pre rodinné domy je potreba energie na vykurovanie a potreba energie na prípravu teplej vody. Za rozhodujúci pre výsledné hodnotenie budovy z hľadiska energie sa považuje globálny ukazovateľ – tzv. primárna energia. Tú môžeme ovplyvniť vhodne zvoleným zdrojom tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody. 

energeticke triedy

Podľa v minulosti platných predpisov musela novostavba do konca roka 2015 spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť energetickej triedy B, od roku 2016 požiadavky stanovené minimálne pre energetickú triedu A1 a od 1.1.2020 požiadavky na takmer nulovú spotrebu energie, teda energetickú triedu A0. Z toho môžeme vidieť, že nároky na hodnotenie spotreby energie sa postupne zvyšujú.

Dom s energetickým certifikátom A0

Ak hovoríme o dome s takmer nulovou potrebou energie, hovoríme o budove s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Toto takmer nulové alebo len veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takejto budovy sa dá dosiahnuť predovšetkým dvoma spôsobmi. Nezanedbateľná je účinná tepelná ochrana, pričom energia sa vo vysokej miere získava z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti.

Dom s energetickým certifikátom A0 by mal byť z hľadiska stavebno-konštrukčného a technického riešenia veľmi efektívny. Zároveň by ho mali vhodne dopĺňať technológie využitia obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by mali v ročnom súhrne pokryť takmer celú potrebu energie na prevádzku nulového domu.

Ušetrite s projektom domu triedy A1

Ciele Európskej únie znížiť množstvo emisií a skleníkových plynov v členských štátoch únie sa dotýkajú každého z nás. To platí aj o bývaní. Hoci momentálne postačuje vhodný návrh stavby, aby ste neprekročili limit na potrebu tepla v rodinnom dome, od januára nového roka to už nebude také jednoduché. Pokiaľ teda nechcete dom s rekuperáciou, prípadne by ste radi niečo ušetrili na výstavbe, využite poslednú príležitosť kúpy projektu domu s energetickou triedou A1.

Tip:  Ponúkame realizáciu hrubých stavieb, holodomov a domov na kľúč. Prezrite si štandardy jednotlivých stavieb a rozsah výstavby.

Vyberáme pre vás

Posledné realizované stavby

Všetky referencie

Prečo stavať
s nami?

10
Ročná
záruka
27
Ročné
skúsenosti
28
Ocenených
projektov
1200
Ponúkaných
domov
Mgr. Renáta Jančovičová Financovanie 0905 309 536 financovanie@eurolineslovakia.sk
Ing. Drahoslav Bielčik výstavba 0904 345 008 vystavba@eurolineslovakia.sk
Ing. Jaroslav Herceg projektový manažér 0905 648 726 herceg@eurolineslovakia.sk
Euroline Bezplatná infolinka 0800 135 955 info@euroline.sk